Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, mające za zadanie zrekompensować zarobki utracone przez pracownika, który uzyskał zwolnienie od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem swojej rodziny.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Świadczenie to jest wypłacane z ubezpieczenia chorobowego i przysługuje osobie ubezpieczonej, która nie była w stanie wykonywać swojej pracy z następujących przyczyn:
– opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
– porodu lub choroby ubezpieczonego małżonka, który dotychczas opiekował się dzieckiem,
– opieki nad chorym dzieckiem które nie ukończyło 14 roku życia,
-opieki nad innych chorym członkiem najbliższej rodziny.

Zasiłek będzie ci przysługiwał tylko jeśli jesteś jedyną osobą, która może w tym czasie zapewnić wymaganą opiekę.

Prawo do otrzymywania zasiłku trwa tak długo jak długo jest wymagana opieka nad członkiem rodziny i decyduje o tym lekarz wydający zaświadczenie, jednak okres opieki nad dzieckiem nie może trwać dłużej niż 60 dni w roku (na wszystkie dzieci łącznie) a w przypadku innych członków rodziny, nie dłużej niż 14 dni w roku.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi ustawowo 80% średniego wynagrodzenia miesięcznego osoby uprawnionej do zasiłku, które jest wyliczane za okres ostatnich 12 przepracowanych miesięcy.

Co zrobić by dostać zasiłek opiekuńczy

Podstawowym dokumentem upoważniającym do wypłaty zasiłku jest zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA a ubezpieczony występuje o jego wypłatę musi również wypełnić formularz na druku ZUZ Z-15.

Jeśli jesteś zatrudniony w małej firmie, do 20 osób wówczas zasiek ten wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W innych przypadkach wyliczeniem i wypłatą świadczenia zajmuje się pracodawca. Świadczenie powinno być wypłacone razem z wynagrodzeniem a prawo do ubiegania się o jego wypłacenie przedawnia się po upływie 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *